Εσωτερικές Πόρτες

 

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/door0113.jpg

 

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/ex_door0113.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/ex_door0113b.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/ex_door0113c.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/ex_door0113d.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/ex_door0113e.jpg

 

Χρωματολόγιο LAMINATE

 

 

 

 

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/anygkre.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/kerasia.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/wenge.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/drysoriz.jpg

ΑΝΙΓΚΡΕ
263

ΚΕΡΑΣΙΑ
275

WENGE
240

ΔΡΥΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
231

 

 

 

 

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/drys.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/wengeoriz.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/oxia.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/karydia.jpg

ΔΡΥΣ
231

WENGE ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
240

ΟΞΥΑ
292

ΚΑΡΥΔΙΑ
246

 

 

 

 

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/leuko.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/gkri.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/mpez.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/mpezdrysoriz.jpg

ΛΕΥΚΟ
200

ΓΚΡΙ
304

ΜΠΕΖ
355

ΜΠΕΖ ΔΡΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
331

 

 

 

 

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/gkriwengeoriz.jpg

Περιγραφή: http://www.viometale.gr/images/doors/kafedrysoriz.jpg

 

 

ΓΚΡΙ WENGE ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
340

ΚΑΦΕ ΔΡΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
336

 

 

 

 

Τύπος Κάσσας